API testverktyg

Extern länk: Dokumentation

1 kredit(er) / förfrågan

Parametrar för begäran

Header Värde
Accept
Parameter Värde Typ
customer_id Integrer
postcode String(5)
country_code ISO 3166-1 alpha-2
checksum String(40)
Beräkningssträng för kontrollsumma: